LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

 

DAFTAR ANGGOTA LPMD DESA BELIK

NO.     NAMA PENGURUS JABATAN PURNA TUGAS/ AMJ
I. LPMD
1. SOLEHUDIN AL AYUBI Ketua Tgl 30 bln 05 thn 2018
2. DANURI Wakil Ketua Tgl 30 bln 05 thn 2018
3. ERA ABDIANI Sekretaris I Tgl 30 bln 05 thn 2018
4. ALI SUBEHI Sekretaris II Tgl 30 bln 05 thn 2018
5. ROMADONA Bendahara I Tgl 30 bln 05 thn 2018
6. AMANAH Bendahara II Tgl 30 bln 05 thn 2018
7. MUNTOHA Seksi Agama Tgl 30 bln 05 thn 2018
8. ANDREAS FELANI Seksi Pendidikan Tgl 30 bln 05 thn 2018
9. RUKUNI Seksi Kesehatan Tgl 30 bln 05 thn 2018
10. RISWANTO Seksi Pemuda dan Olahraga Tgl 30 bln 05 thn 2018